Telefon

(0282) 673 69 10

Adres

Alipaşa Mah. 19 Mayıs Cd. No:8 Çorlu/Tekirdağ

PediFIN – Pediatrik Proksimal Femur Çivisi

PediFIN – Pediatrik Proksimal Femur Çivisi

PediFIN – Pediatrik Proksimal Femur Çivisi

Pediatrik femoral proksimal çivisi (PediFIN) kendi alanında ilk olarak ve çocuk yaş grubunda görülen femur proksimal bölge kırıkları, yanlış kaynama, kaynamama, deformitelerin tedavisinde daha iyi kemik tespitini sağlamak için tasarlanmıştır.

PediFIN trokanter majör lateralinden en az doku travması ile uygulanma avantajına sahiptir. Bu şekilde medial sirkumfleks arter yaralanma riski en aza indirgenmiştir.

Çivinin uç şekli ve proksimal eğimi çocuk kemik anatomisine sagital ve koronal planda uygun ve en kolay girişi yapacak şekildedir. Femur proksimalinde rotasyonel stabiliteyi artırmak ve şafta geçiş alanında mekanik dayanımı artırmak için çivinin proksimali altıgen şekilde dizayn edilmiştir.

Ayrıca proksimal kilitleme delikleri vidaların değişik açılarda yönelimini sağlayarak proksimal kemik fragmanına tutunumu artırmaktadırlar.  Bu amaçla geliştirilen vidalar femur boynuna ve boynun medialinde sağlam kemik yapıyasıkı bir şekilde tutunarak stabiliteye katkıda bulunurlar. Gerekli durumlarda Trokanter major’den minöre vidalama seçeneğini de sunulmaktadır.  Vida kırılmalarını engellemek için  özel olarak yivsiz ve sadece uçtan yivli titanyum vidalar bulunmaktadır. Distalde ise iki adet kitleme vidası kullanımı ile proksimal segmentin rotasyonel dayanımı artırılarak, kilolu çocuklarda erken yük verilmesi mümkün olmaktadır.